MATIC 换 BNB 汇率

汇率: 0.0025822663407033
Polygon (MATIC) 转换至 BNB (BNB)
1 MATIC = 0.0025822663407033 BNB

Get Free Account to Buy / Sell Polygon(MATIC)


我们的货币转换器采用国际货币汇率的平均数据。
汇率每分钟更新一次。